SAR Waste Chain Management turnes your waste to value

 

 

 

 

WCM®

Waste Chain Management 

Turning Waste To Value

 

Hva er WCM?

WCM® er en omfattende løsning for avfallshåndtering som er utviklet for å redusere kostnadene og miljøpåvirkningen gjennom hele verdikjeden.

Først og fremst gjenspeiler Waste Chain Management en holdning. Å jobbe i henhold til WCM betyr at SAR og deres kunder alltid vil behandle ‘avfall’ som en verdifull ressurs, i motsetning til å se på ‘avfall’ som et problem.

For det andre gjenspeiler WCM også en sirkulær økonomi. WCM styrer alle aspekter av avfallskjeden - fra før en ressurs blir ‘avfall’ til ressursen bringes tilbake i en ny livssyklus.

Våre krav og retningslinjer for sirkulær produksjon inkluderer alle ledd - fra oppretting av avfall, innsamling, mottak, klassifisering, sortering, transport og gjenvinning til en ny ressurs. Boreavfall fra offshorevirksomhet og andre forurensende væsker blir behandlet i SARs egne anlegg.

Waste Chain Management

 

Hvorfor er WCM viktig?

Konseptet er basert på erkjennelsen om at en ressurs har et livsløp. Målsettingen er å bevare ressursen i dette livsløpet så lenge som mulig ved å optimalisere resirkuleringen og energigjenvinningen av ressursen, samt begrense mengden som må sendes til deponi.

Å minimere mengden av avfall som må til deponi reduserer blant annet lekkasje av metangass i atmosfæren, som oppstår ved nedbrytning av organiske materialer.

Derfor gir WCM en dobbel verdi for et selskap: Kostnadseffektivitet og overholdelse av miljøstandarder og forskrifter.

 

WCM kan gi deg et konkurransefortrinn.

 

WCM er også viktig for et selskaps omdømme ettersom det tydelig viser en evne til å håndtere avfall på en forsvarlig måte.
Myndighetene øker stadig standardene for å beskytte miljøet, og produsenten av avfallet er ansvarlig for å overholde.

Bærekraftig avfallshåndtering er derfor en viktig oppgave i alle virksomheter som gjennom sin drift produserer avfall av en eller annen art.

 

Hvordan fungerer det?

SAR tar et overordnet ansvar og håndterer alle de tre sentrale aspektene ved avfallshåndtering på vegne av kunden:

  1. Strategi og planlegging: SAR vil samarbeide med bedriften din, som avfallsprodusent, for å etablere et krav og en plan for avfallshåndtering.
  2. Operasjoner: På vegne av firmaet ditt vil SAR håndtere alle typer avfall, dvs. innsamling, separering og prosessering
  3. Resirkulering: Hvis mulig, vil SAR sammen med partnerne sørge for at ressursen bevares i livssyklusen.


WCM® er et konsept som også omfatter GAP-analyser, avfallshåndteringsplaner, opplæring og bevisstgjøring. Konseptet hjelper til med å minimere avfallsmengder på kundens side, ved å undersøke hele livssyklusen, fra anskaffelse av råstoff til levering av det ferdige produktet. SAR ønsker alltid å optimalisere driftsprosedyrer og nedstrømsløsninger for alt avfall vi håndterer på vegne av kunder.

Dermed sparer kunden både tid og penger, samtidig som avfallshåndteringen gir kunden en dokumentert miljøvennlig profil.

 

Hvilke selskaper og bransjer kan ha nytte av WCM?

Alle selskaper, uavhengig av størrelse og bransje, kan dra nytte av SARs WCM-konsept. Vi vil hjelpe bedrifter med å identifisere de optimale løsningene på store og små utfordringer og avfallsspørsmål og sikre at alle myndighetskrav og retningslinjer blir oppfylt.

Større kunder som jobber med SAR, kan være sikre på at hele avfallskjeden deres blir utført i samsvar med regelverkskrav og beste industri praksis. På samme måte kan mindre kunder ha samme standard, selv uten å ha de samme interne ressursene som et større selskap.

 

Hvorfor velge WCM og SAR?

SARs overordnede visjon for våre tjenester er "ingen skade" på mennesker, miljø eller utstyr. Vår erfaring og kompetanse er en viktig faktor for å redusere kostnadene.
Krevende kunder gjør SAR til en pålitelig og kostnadseffektiv partner. SAR arbeider sammen med et bredt spekter av selskaper, noen av dem veldig små og uten dedikerte ressurser innen avfallshåndtering, og noen av dem store oljeselskaper med store interne ressurser, høye krav og standarder.

SARs ansatte har betydelig kompetanse innen alle nødvendige fagområder innen Waste Chain Management. Våre ansatte er WCM-fagpersoner med solid formell utdannelse og lang erfaring, til fordel for våre kunder i alle størrelser.

Et sterkt fokus på HSMK er et av SARs viktigste varemerker. Du kan være trygg på at alle nødvendige kvalifikasjoner og sikkerhetskurs er gjennomført og dokumentert for alle SAR-ansatte, for enhver arbeidsoppgave. SAR har en solid dokumentert historikk fra logistikk knyttet til avfallshåndtering, og vi har en klar kvalitetspolitikk som setter deg som kunde i fokus:

  • Vi baserer våre tjenester på å sette de høyeste kravene til våre ansatte, systemer, utstyr og fasiliteter. Denne forpliktelsen gjenspeiles videre i vårt valg av leverandører.
  • Vi vil hele tiden jobbe for å forbedre våre prestasjoner for et bedre miljø, inkludert implementering av tiltak for energisparing.
  • Et løfte til våre kunder er at vi sikrer en total løsning for håndtering, gjenvinning og resirkulering av avfall.
  • Vi vil hele tiden arbeide for å forbedre våre tjenester og vårt ledelsessystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet


Kontakt      Salg

Teknologi, sikkerhet og kvalitet

Hos SAR har vi en dedikert ekspertise som kontinuerlig forbedrer våre tekniske løsninger for hvordan vi skal håndtere farlig avfall fra offshore og landbasert industri. Målet vårt er å tilby kundene de beste miljømessige- og kostnadseffektive løsningene både hjemme og i utlandet.

SARs avdelinger for miljø og forretningsutvikling jobber tett sammen for å forbedre produktgjenvinning og nedstrømsløsninger for alt avfall. Våre løsninger har som mål å være både miljøvennlige og trygge. Med andre ord bruker vi Best Tilgjengelig Teknologi (BAT) og beste miljøpraksis (BEP).

SAR Management System er sertifisert i henhold til norske standarder NS-EN ISO 14001 og 9001.

Contacting SAR

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med Waste Chain Management?

Ønsker du å vite hvordan vi kan bidra til å ivareta verdien i deres avfall?

 

Ring, mail eller send inn skjema >>