SAR Service Drilling Waste

 

Boreavfall

Borekaks, Slop og Mud

SAR tilbyr en miljøvennlig behandling av alle typer boreavfall med fokus på best mulig gjenvinning og gjenbruk.

Typiske avfall fra boreoperasjoner inkluderer borekaks, slop og forurenset vann. SAR har behandlingsanlegg og teknologier for å håndtere alle typer boreavfall.

 

Vannbehandling

 

Behandling av borekaks

SAR benytter seg av to teknologier for behandling av borekaks; TCC og ITDU. Begge teknologiene er basert på en termisk desorpsjonsprosess.

 

Hvordan fungerer det?

TCC® (Thermo Mechanical Cutting Cleaner) er en av de mest anvendte termiske desorpsjonsteknikkene som brukes til å behandle borekaks. Denne teknologien konverterer kinetisk energi til termisk energi i en temperaturprogrammert desorpsjon som effektivt skiller og gjenvinner komponentene i boreavfall, samtidig som den originale kvaliteten på komponentene bevares.

Som et resultat kan baseoljen som er gjenvunnet, returneres til kundene og brukes på ny i oljebasert slam (OBM) eller som drivstoff. De faste stoffene som er renset, har forskjellige industrielle bruksområder. Vannet som er gjenvunnet sendes til en siste biologisk behandling ved vårt Mongstad-anlegg.

 

Greit å vite
 • Prosessen reguleres av et helautomatisk PLC-system
 • Baseolje som er gjenvunnet er av utmerket kvalitet og kan brukes i ny OBM eller som drivstoff.
 • Det gjenværende oljeinnholdet i de faste stoffene er omtrent 0,2-0,3%
 • Kapasitet 4-6 tonn per time, avhengig av motorstørrelse og vanninnholdet i borekaksen
 • Eneste termiske teknologi som er godkjent for offshore bruk i Nordsjøen og sannsynligvis den eneste eksisterende termiske teknologien som er brukbar offshore
 • Mobile enheter som effektivt mobiliseres og demobiliseres

 

ITDU® (Induction Thermal Desorption Unit) er utviklet for å behandle oljeforurenset jord og slam, slik som borekaks og slop.

ITDU® anvender induksjonsvarme for å øke temperaturen i avfallet som skal behandles, slik at det stiger over kokepunkt for vann og olje. Oljen og vannet kondenseres og rengjøres; oljens karakteristikk endres ikke i prosessen, og den gjenvunne oljen resirkuleres for forskjellig bruk.

Gjenvunnet vann sendes til biologisk behandling på Mongstad-anlegget vårt (lenke). Teknikken har vist seg å være veldig energieffektiv. Egenskapene til det behandlede avfallet møter de høyeste miljøstandardene.


Behandling av Slop og Mud

SAR tilbyr en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning for behandling av oljebasert slop og slam (mud).

 

Hvordan fungerer det?

WOSS (Water Oil Solids Separation) separerer boreslop og mud til vann, olje og faste stoffer ved hjelp av dekantering og separasjonsteknologi.

Det gjenværende slammet etter WOSS-behandling, blir videre behandlet ved bruk av TCC, for å forbedre kvaliteten på oljen som er gjenvunnet og for å redusere oljen i faste stoffer.

Oljen som er gjenvunnet ved bruk av WOSS-prosessen resirkuleres til forskjellig bruk, mens vannet som er gjenvunnet sendes til biologisk behandling ved anlegget vårt på Mongstad.

 

Greit å vite
 • Kjemikaliene som brukes er både miljøvennlige og biologisk nedbrytbare
 • Ingen organiske løsningsmidler
 • Lavt energibehov
 • Kostnadseffektiv prosess
 • Fleksibilitet til å behandle slam med variert sammensetning
 • Høy gjenvinningsgrad av olje
Contacting SAR

 

Interessert i mer informasjon om våre tjenester?

 

Ring oss, send oss en e-post eller send inn skjema, så snakkes vi >>

 

Denne tjenesten er tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Florø

Hammerfest

Kristiansund

Mongstad

Tananger

Sandnessjøen