SAR Service Offshore Cleaning

 

 

 

 

Offshore Rengjøring

SAR tilbyr teknisk, høytrykk og kjemisk rengjøring og spyling av oljefeltutstyr og installasjoner både on- og offshore.

 

Regelmessig rengjøring og et helhetlig vedlikeholdsprogram er avgjørende for å opprettholde drift i årene som kommer. Offshore rengjøringstjenester bør utføres av fagpersoner med riktig opplæring og erfaring for å sikre høy kvalitet og sikkerhet.

Vi tilbyr et bredt spekter av rengjøringstjenester for on og offshoreindustrier, inkludert rigg, boredekk, tanker og containere, rengjøring av fartøyer og mer. Vi fjerner væsker og faste stoffer/materialer og utfører vedlikehold og/eller rengjøring av overflater. Vi inspiserer og analyserer hvert prosjekt og utfører grundig rengjøring og vedlikehold. Våre rengjøringstjenester kan også inkludere spyling av tanker og fartøy, sandblåsing, maling, kjemisk rengjøring og mer.

Du kan forvente et erfarent team, med god rengjøringskunnskap på on- og offshoreindustrier. Vi eliminerer farlig materiale og utfører nødvendig rengjøring og overflatebehandling.

Teknisk rengjøring

Teknisk rengjøring kan være ideell for følgende installasjoner:

 • Varmevekslere
 • Rørspoler og rørsystemer
 • Tanker og containere
 • Riggdekk
 • Borerigg
 • Boremoduler
 • Stigerør
 • Høytrykksfjerning av rust/ maling med 2000 bar

Kjemisk rengjøring

 • Syrevask av rør-, avløps- og avløpsanlegg
 • LRA (avradioaktiv) måling og behandling
 • Vakuum systemer

Floatel International Logo

SAR utførte en offshore rengjøringsjobb på Flootel Superior for vår kunde Floatel International.

Det er alltid hyggelig å få henvendelser om nye oppdrag fra tidligere kunder. Nylig var Floatel Superior på vei inn til kai i Skipavika Havneterminal, utenfor Bergen. SAR fikk en forespørsel om å gjennomføre rengjøring, blåserens og maling av seks tanker for hydralikkolje på riggen.

Floatel Superior opplevde utfordringer med kjøling av oljen i tankene. Tankene bar hydralikkolje for thrustersystemene om bord. Kjølingen gjennomføres med bruk av saltvann, og over tid har det opparbeidet seg partier med begroing, kondensering og rustdannelse. Systemet hadde hatt varmgang og tankene hadde overflateskader som på sikt vil påvirke fremdrifts- og styringsystemet for riggen.

Prosjektet gikk ut på rengjøring av oljerester og fett, før vår underleverandør Multi Vedlikehold tok seg av overflatebehandling med sandblåsing og maling.

Floatel International ble etablert i 2006, og tilbyr offshore floteller (flyttbar flytende innretning for innkvartering av mennesker) av høy kvalitet for ekstreme forhold. De har en moderne flåte, sertifisert og i samsvar med internasjonale standarder, designet for tøffe reguleringer og ekstremt vær. De leies ut for kortsiktige og langsiktige prosjekter over hele verden.

“We provide reliable and high performance Floatels, designed for deep waters and hostile environments all around the world.”

Floatel Superior er et semi-nedsenkbart fartøy for innkvartering og konstruksjon (flotell) designet for verdensomspennende drift med fokus på noen av de tøffeste miljøforholdene i verden, som Nordsjøen.

Er du interessert i mer informasjon om hvordan vi utfører offshore rengjøring for kunder?

Kontakt Bjørn Erik for mer informasjon eller send oss en henvendelse via skjema under.

Bjørn Erik Bjerk
Project Manager, SAR Gruppen AS

BEB@sargruppen.no

940 38 424

Bjørn Erik Bjerk 2
Contacting SAR

 

Interessert i mer informasjon om våre tjenester?

 

Ring oss, send oss en e-post eller send inn skjema, så snakkes vi >>

 

Denne tjenesten er tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Florø

Hammerfest

Kristiansund

Mongstad

Tananger

Sandnessjøen