Kurskalender

SAR tilbyr miljøkonsulenttjenester og kurs for å fremme miljøvennlig og kostnadseffektiv Waste Chain Management gjennom hele verdikjeden.

Våre miljørådgivere har lang erfaring og tilbyr den ekspertisen om miljøvennlighet, trygg og kostnadseffektiv avfallshåndtering.

De har tilegnet seg viten gjennom utdannelse og praktisk erfaring, hvilket har hjulpet mange kunder ved implementering og tilpasning av løsninger.

Våre ansatte har erfaring med omfattende løsninger innenfor avfallshåndtering, miljøregnskap, kurs og rådgivning.

Våre kurs

Hvis du har spørsmål om kurs, datoer eller påmelding, kan du sende en e-post til SARkurs@sargruppen.no.

Vil du registrere på vegne av andre? Merk registreringen med "på vegne av noen andre".

Ønsker du å melde deg på etter at fristen er utløpt kan du sende en forespørsel til SARkurs@sargruppen.no.

For våre kunder og partnere tilbyr SAR en rekke standardiserte og skreddersydde kurs og opplæringsmoduler. For hver kunde vil SAR skreddersy kurs i henhold til organisasjonenes opplæringsbehov.

Kurs kan holdes i organisasjonens lokaler, på en av SARs fasiliteter eller digitalt i webinar-format (Teams).

 

Miljørådgivere i SAR

Som miljørådgivere i SAR, gir Marthe, Carina og Hanne, intern og ekstern støtte innenfor håndtering av farlig avfall, samt opplæring, kurs og rådgivning. Eksternt jobber de med spesifikke oppdrag både on- og offshore, bl.a. rådgivning innenfor miljøkartlegging og utarbeidelse av planer for avfallshåndtering.

Carina-Robberstad-events

Carina Robberstad

Environmental Advisor

Carina Robberstad er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Carina har tidligere erfaring fra oljeserviceselskap med laboratoriearbeid innenfor optimalisering av bore- og kompletteringsvæsker. Hun har også jobbet som lektor i realfag i videregående skole.

Marthe-Axdal-event

Marthe Axdal

Environmental Advisor

Marthe Axdal har en bachelorgrad i biokjemi fra Universitetet i Stavanger. Marthe har tidligere jobbet for ulike oljeserviceselskap med testing og utvikling av produksjonskjemikalier. Marthe har fagansvar for farlig avfall i SAR.

Hanne-Hillestad-Wold-event

Hanne Hillestad Wold

Environmental Advisor

Hanne Hillestad Wold har en mastergrad i kjemi fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Hanne har tidligere jobbet i laboratoriet på Stavanger universitetssykehus som bioingeniør. Hun har også erfaring fra oljeservice med testing og utvikling av produksjonskjemikalier.