SAR History | SAR has over 30 years of experience turning waste to value.

 

 

 

Vår historie - en oppdagelsesreise

30 år med erfaringer

Da SAR første gang startet i 1987, var vårt utvalg og omfang begrenset. Rundt 30 år senere tilbyr våre resirkulerings- og gjenvinningsspesialister nå et komplett utvalg av tjenester, under vårt beskyttede varemerke Waste Chain Management (WCM®). Vi fokuserer primært på farlige avfallsfraksjoner og boreavfall fra petroleumsindustrien, og vår utstrakte tilstedeværelse og erfaring gjør at vi kan tilby rådgivning, håndtering og prosessering på våre egne anlegg.

 

Fra septiktanker til offshore

Historien vår begynner med det passende navnet Septik Tank Co, grunnlagt i Tananger av Peder Jåsund på slutten av 1960-tallet. I 1987 ble det spesialiserte avfallsfirmaet Spesialavfall Rogaland AS grunnlagt. Dette firmaet var blant de første i Norge som fikk transport- og depotlisens for de fraksjonene som vi nå kaller farlig avfall.

 

To blir til en

Selv om de to firmaene ble drevet parallelt, ble septiktanker mindre relevante, og virksomheten ble til slutt fullstendig slått sammen med Spesialavfall Rogaland. I 1997 ble sistnevnte solgt til tre lokale investorer, og ble et datterselskap av Westco AS

 

Offshore

SAR Offshore AS, etablert i 2002, ble raskt en viktig entreprenør for rengjøring av rørsystemer og tanker på forsyningsbåter samt offshore. Selskapet delte kontorlokaler med SAR Group i Tananger frem til 2004, da offshore-virksomheten ble for fullt integrert i SAR AS.

 

Vannbehandling

Året 2002 er året vannrensespesialist SAR Treatment AS ble etablert, eid i fellesskap av SAR AS (60%) og Nature Technology Solution AS (40%) frem til juni 2013. SAR Treatment AS ble senere integrert i SAR AS og har nå Norges største vannbehandlingsanlegg på Mongstad

 

Geografisk utvidelse og navneendring

I mange år var Kristiansand vår eneste fasilitet utenfor Rogaland. Da Equinor (tidligere Statoil) tildelte sin landsomfattende saneringskontrakt i 2002, var tiden inne for å etablere avdelinger i Florø og Kristiansund, henholdsvis på vest- og nordvestlandet.

 

SAR Hammerfest

I forbindelse med Equinors utviklingsprosjekt for gassfelt og prosesseringsanlegg på Melkøya ble det etablert en ny SAR-avdeling i Hammerfest i 2003.

 

Jordsanering

Spesialister på jordsanering SAR Deconterra AS ble overtatt av SAR AS (60%) og Risa AS (40%), og ble et heleid datterselskap av SAR AS i 2006 og utgangspunktet for det som senere ble SAR Averøy.

 

Averøy – OBM

I 2006 ble det besluttet å etablere en spesiell divisjon for oljebasert mud på Averøy nær Kristiansund, som senere ble fullstendig integrert i SAR AS.

 

SAR Bergen

Spesialtjenester AS i Bergen ble kjøpt opp av SAR i 2009, og integrert i SAR AS.

 

Metallavfall

SAR Metall AS ble dannet i 2009 for å tilby profesjonell høsting og gjenvinning av metallskrot. De opprinnelige eierne, SAR AS, Ranyard Maritime AS og Hellik Teigen Group eide hver 33,3 prosent. I juni 2013 ble vår andel solgt til Hellik Teigen Group.

 

Ytterligere investeringer i Nord-Norge

På grunn av et voksende olje- og gassmarked i Nord-Norge ble det gjort et nytt oppkjøp i 2010. Gjenvinningsanlegget til NordMiljø AS, som har hovedkontor i Mo i Rana og tilknyttede depoter i Sandnessjøen og Mosjøen, sikret et solid strategisk fotfeste for SAR i denne regionen også.

Alle SAR-avdelinger er strategisk plassert nær offshore forsyningsbaser langs hele kysten fra Stavanger i syd, til Hammerfest i nord, og vi jobber tett med pålitelige entreprenører mange steder.

 

Internasjonale muligheter – SAR International

Mange års utvikling og erfaring har resultert i avfallshåndteringskontrakter mellom SAR og de fleste av de store internasjonale oljeselskapene på norsk kontinentalsokkel. De siste årene har disse aktivitetene også blitt utvidet til å omfatte resten av verden.

Den internasjonale ekspansjonen startet i Kuwait, sammen med SARs agent Canar Trading and Contracting W.L.L, og i India med vårt, den gang datterselskapet SAS Corre-MENA. Vi har også hatt operasjoner i Jordan, og SAR har fortsatt et renseanlegg i Kuwait.

 

Nye eiere - nye markeder

I april 2012 ble SAR solgt til det britiske investeringsselskapet Stirling Square Capital Partners. Dette var Stirling Square sin første investering i Norge, og en viktig milepæl for SARs ambisjoner for internasjonal vekst.

 

Om SAR   Kontakt

 

SAR History-2