SAR About

 

 

 

Hvem er vi? 

SAR er en ledende, global avfallshåndteringspartner og tjenesteleverandør.

Vi har en utstrakt tilstedeværelse som gjør at vi kan behandle store mengder avfall med korte ledetider, og vår fleksibilitet gjør at vi kan tilby ad-hoc-løsninger for våre kunder.

Vi tilbyr kundene en totalløsning for Waste Chain Management (WCM®) for behandling og håndtering av alle typer avfall. Vi transformerer avfall til gjenbrukbare ressurser, og skaper en sirkulær økonomi som er i tråd med FNs mål nr. 12 "Ansvarlig forbruk og produksjon".

 

Om SAR SARs historie  Bærekraft

SAR Who are we?
SAR Career Opportunities

Karriere i SAR?

Vil du være med på å skape avfall til verdier?

Les om karrieremulighetene i SAR.

 

Jeg vil vite mer!

 

 

HMSK

For et selskap som årlig håndterer tusenvis av tonn med farlig avfall, skal ingenting gå på bekostning av sikkerhet. Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet HMSK er den viktigste forutsetningen for SAR.

Vår HMSK-politikk er en integrert del av alt vi tenker og gjør, og har gjort oss ledende innen avfallshåndtering.

HMS hos SAR

 

ISO Sertifiseringer

Vårt styringssystem er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001: 2015 og NS-EN 9001: 2015.

Ledelsessystemet og ISO-sertifikatene våre dekker alle våre hovedtjenester og alle avdelinger.

Bærekraft hos SAR

Bærekraft er kjernen i fundamentet vårt. Vi erkjenner at hver eneste ressurs har en livssyklus. Målet er å minimere mengden avfall som genereres og heller bevare ressursen så lenge som mulig gjennom livssyklusen. Ved å optimalisere resirkulering av ressurs og energigjenvinning, sikrer vi at kundene reduserer klimaavtrykket.


SAR støtter FNs bærekraftsmål, med vekt på 6 områder

 

Bærekraft

Bærekraft

Senior Management Team

Tor Olav Schibevaag rev

Tor Olav Schibevaag

Administrerende direktør

Tor.Olav.Schibevaag@sargruppen.no

915 99 307

Karen Aanestad

Karen Aanestad

Bærekraftsdirektør

karen.aanestad@sargruppen.no

934 36 437

Geir Bråten

Geir Bråten

Markedsdirektør

geir.braaten@sargruppen.no

489 90 727

Jone Nevøy

Jone Nevøy

Personal- og Organisasjonssjef

jone.nevoy@sargruppen.no

404 54 085

Christine Lervik Palm

Christine Lervik Palm

Strategileder

christine.lervik.palm@sargruppen.no

452 41 294

Featured-image-avfallsveileder-ENG-1

Avfallsveileder

Sortering, håndtering, og deklarering av avfall i din virksomhet.

Utforsk →

 

Hvor er vi lokalisert?

Vi er strategisk lokalisert langs norskekysten, fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord. 

  • Tananger, Hovedkontor
  • Averøy
  • Florø
  • Hammerfest
  • Kristiansund
  • Mongstad
  • Sandnessjøen
  • Risavika

Lokasjoner

SAR Locations 2021-1