sar-background-image
Hva kan vi hjelpe deg med?

Kontakt SAR

Trenger du å snakkes med Support eller salgsteamet?

Ønsker du å sende inn en bestilling? 

 

Legg inn en bestilling

For eksisterende kunder:

 

Bestilling

Support

Trenger du hjelp?

 

Support

Salg

Ønsker du å lære mer om SAR's tjenester?
Salg

Kontakt oss direkte

Commercial

Sindre Håland

Sindre Håland

Sales Manager

sindre.haaland@sargruppen.no

930 24 201

Trond Bjorøen 2

Trond Bjørøen

Contract Manager

trond.bjoroen@sargruppen.no

971 57 891

 

Laila Tove Boberg

Laila Tove Boberg

Contract & Tender Coordinator

laila.boberg@sargruppen.no

924 11 506

Bjørn Erik Bjerk 2

Bjørn-Erik Bjerk

Project Manager

beb@sargruppen.no

940 38 424

Espen Refseth

Espen Westlye Refseth

Sales

espen.refseth@sargruppen.no

941 36 026

Finance

Rolf Utsola

Rolf Utsola

Purchasing Manager

rolf.utsola@sargruppen.no

916 90 572

Ellen M Dalland

Ellen Maren Dalland

Group Finance Manager

ellen.maren.dalland@sargruppen.no

468 60 065

Support

Trenger du hjelp?

 

Support

Sustainability

Håvard Nateland Solheim 2

Håvard Nateland Solheim

Environmental Manager

haavard.nateland@sargruppen.no

476 73 252

Anne Vik Såghus

Anne Såghus Vik

HSQ Manager

anne.vik.saghus@sargruppen.no

938 73 236

Frank Hansen

Frank Hansen

Senior technical advisor

frank.hansen@sargruppen.no

951 12 688

Carina Robbestad

Carina Robberstad

Environmental Advisor

carina.robberstad@sargruppen.no

930 16 505

Marthe Axdal 3

Marthe Axdal

Environmental Advisor

marthe.axdal@sargruppen.no

995 16 842

Hanne Hillestad Wold

Hanne Hillestad Wold

Environmental Advisor

hanne.wold@sargruppen.no

992 72 344

Events

Se vår kalender for kommende kurs og aktiviteter

Opplæring og kurs

Einar Svendsen

Einar Svendsen

HSEQ Advisor

Einar.Svendsen@sargruppen.no

408 40 407

Elain Stensland

Elain Stenberg

HSEQ Advisor

elain.stenberg@sargruppen.no

995 35 824

 

Hvor finner du oss?

Vi ligger strategisk langs norskekysten fra Stavanger i sør til Hammerfest i nord, og i Kuwait, Midtøsten.

 

 

Tananger, Hovedkontor

Oljeveien 5, N-4098 TANANGER  

+47 51 94 44 44

resepsjon@sargruppen.no

 

 

SAR Locations GreyGreen

Hovedkontor & Administrasjon

SAR Hovedkontor med sine 60 ansatte holder til i Tananger, Norge. Hovedkontoret består av ledelsen og administrative avdelinger, som er listet opp nedenfor. De forskjellige fagdisipliner kommuniserer daglig, og jobber tett sammen med alle SAR-avdelingene både nasjonalt og internasjonalt.

 • Sustainability Department

  Avdelingen for bærekraft består av åtte miljøteknikere og HMS-rådgivere som til enhver tid hjelper kundene våre med spørsmål om avfallshåndtering, miljøteknologi, miljøregnskap / rapportering og lover og regler. HSMK-avdelingen sikrer også høy kvalitet på HMS, forebygging av forurensning og arbeidsmiljø i SAR-organisasjonen

 • Sales- and Marketing Department

  Salgs- og markedsavdelingen er ansvarlig for salg, betjening av kunder og oppfølging av kontrakter. Salgs- og markedsavdelingen består også av et dedikert anbudsteam og et kommunikasjons- og salgsteam som bistår alle SAR-avdelinger med hensyn til markedsføring, kommunikasjon og salg.

 • HR Department 

  HR-avdelingen har ansvar for personaladministrasjon som omfatter alle våre avdelinger og nivåer i selskapet. Dette inkluderer planlegging, rekruttering og utvikling av menneskelige ressurser i SAR.

 • Economy and Finance Department

  Økonomi- og finansavdelingen er ansvarlig for den overordnede økonomiske styringen av selskapet; budsjettallokering / planlegging, overvåking av finans-, regnskaps- og anskaffelsestjenester.

 • Logistics Department 

  Logistikkavdelingen administrerer alle transport- og forsendelsestjenester mellom våre avdelinger, renseanlegg og kundenes fasiliteter. I tillegg ivaretar avdelingen en generell kontroll over lager, tanker og behandlingskapasitet på alle SAR-lokasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Alt du trenger å vite om våre lokasjoner

 

 • Averøy, Norge

  Vår avdeling på Averøy har to hovedanlegg for behandling for avfall: WOSS for Water Oil Solid Separation, og TCC for Thermomechanical Cuttings Cleaning, som jobber med oljebasert boreavfall. Her er det også tanker for mottak og lagring av oljebaserte slop og borekaks.

  Avdelingen har også et mottaks- og lagringsanlegg for avfallsvæske i kategori 2. Det er et dedikert serviceteam som ivaretar service og vedlikehold av prosessanlegget. Anlegget er akkreditert som en virksomhet for lærlinger, og tildeler av handelssertifikat for kjemisk prosessoperatør og prosessindustri.

  Avdeling på Averøy samarbeider med en lokal høyskole for unge lærlinger om TAF-ordninger. Avdelingen har 26 heltidsjobber inkludert WOSS-drift, vannrensing og TCC-drift, service og vedlikehold, administrasjon og ledelse (2013-tall).  Tjenester

  Mottak, lagring og sluttbehandling av oljebasert boreavfall.

  • Behandling av borekaks
  • Behandling av slop

   

  Boreavfall

   

  Kontakt:

  +47 46508653

  adminaveroy@sargruppen.no

  Åpningstider: 07.00 - 15.00

 • Florø, Norge

  Vår avdeling i Florø har 30 ansatte og holder til på Fjord Base. Vi samler inn og mottar farlig avfall og industriavfall i store og små containere fra offshore og landbasert industri. Vi kan også motta store bulkforsendelser med tankbil og båt.
  Avfall behandles ikke på stedet, men bare pakkes om og klargjøres for transport og sluttbehandling.

  Boreavfall mottatt i form av slop, mud og borekaks sendes videre til spesielle prosessanlegg på Averøy, Hammerfest og Sandnessjøen.

   

  Tjenester:

  • Mottak og håndtering av farlig avfall
  • Mottak og overlevering av generelt avfall
  • Rengjøring av tanken

  • Mobile tanker
  • Tanker på skip
  • Offshore tanker
  • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore
  • Salg og utleie av miljøcontainere og annet utstyr for avfallshåndtering
  • Miljørådgivning
  • Opplæring og kursing
  • Rapportering av avfall
  • Avfallsplaner
  • Vakuum- og supervakuumtjenester - Oppsuging og spyling
  • Industrielle tjenester
  • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall

   

  Farlig avfall      Generelt avfall       Tankvask       Offshore rengjøring      Miljørådgivning         Utstyr og produkter       Opplæring og kurs       Vakuum- og spyling       Industritjenester       Vannbehandling     

   

  Kontakt:

  +47 57752600

  post.floro@sargruppen.no

  Åpningstider: 08.00 - 16.00

   

   

 • Hammerfest, Norge

  Avdelingen i Hammerfest spesialiserer seg på farlige avfallsfraksjoner fra kunder på land og offshore. Vi utfører alle typer operasjoner for tankrengjøring, og har mottaksstasjoner for slop, borekaks og industriavfall, samt husholdningsavfall.

  Hammerfest har også et offshore-orientert renseanlegg på Polar Base hvor væsker fra offshore-operasjoner blir behandlet. Hammerfest har flyttet inn i nye, moderne lokaler og har 25 ansatte.

   

  Tjenester:

  • Behandling av borekaks
  • Mottak og håndtering av farlig avfall
  •  Mottak og overlevering av generelt avfall
  • Rengjøring av tanken
  • Mobile tankerTanker på skip
  • Offshore tanker
  • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore
  • Salg og utleie av miljøcontainere og annet utstyr for avfallshåndtering
  • Miljørådgivning
  • Opplæring og kursing
  • Rapportering av avfall
  • Avfallsplaner
  • Vakuum- og supervakuumtjenester - oppsuging og spyling
  • Industrielle tjenester
  • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall

  Farlig avfall      Generelt avfall       Tankvask       Offshore rengjøring      Miljørådgivning         Utstyr og produkter       Opplæring og kurs       Vakuum- og spyling       Industritjenester       Vannbehandling     

   

  Kontakt:

  +47 78407770

  Hammerfest@sargruppen.no

   

 • Kristiansund, Norge

  Vår avdeling i Kristiansund, i Næringsveien 8, kombinerer drift og administrasjon. Her samler vi inn og mottar forskjellige farlige fraksjoner i store og små containere fra offshore og landbasert industri. Vi mottar og sender også store bulkforsendelser via veinettet.

  Alle forsendelser til sjøs går gjennom anlegget ved West Base, hvor 14 tanker har en kapasitet på 2700 m3. Her lagres alle store sendinger av mud og slop. Borekaks videresendes til rengjøringsanlegget på Averøy. I tillegg til tankene på West Basen, er det et område for mottak av offshore containere. Her blir de oppbevart før de blir ført videre til Løkkemyra for sikker håndtering.

  Avdelingen i Kristiansund håndterer og leverer rundt 5000 tonn industriavfall per år i tillegg til farlig avfall.

   

  Tjenester:

  • Mottak og håndtering av farlig avfall
  • Mottak og overlevering av generelt avfall
  • Rengjøring av tanken
  •  Mobile tanker
  • Tanker på skip
  • Offshore tanker
  • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore
  • Salg og utleie av miljøcontainere og annet utstyr for avfallshåndtering
  • Miljørådgivning
  • Opplæring og kursing
  • Rapportering av avfall
  • Avfallsplaner
  • Vakuum- og supervakuumtjenester - oppsuging og spyling
  • Industrielle tjenester
  • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall

   

  Hazardous Waste   General Waste   Tank Cleaning   Offshore Cleaning  Environmental Consulting    Equipment and Labelling   Training and Courses   Vacuum and Flushing   Industrial Services    Water Treatment

   

  Kontakt:

  +47 71581404

  post.kristiansund@sargruppen.no

  Åpningstider: 08.00 - 16.00

   

 • Kuwait, Midtøsten

  I 2015 etablerte SAR et anlegg for behandling av oljebasert borekaks (OBM) for Kuwait Oil Company (KOC) i Nord-Kuwait.

  Anlegget har vært i drift siden juli 2015. Her benyttes det indirekte termisk desorpsjonsteknologi for å behandle forvitret borekaks fra gamle brønner, samt nylig oppsamlet borekaks. Anlegget har kapasitet til å behandle omtrent 26.000 tonn borekaks per år. SAR gir KOC en skreddersydd, total løsning for håndtering av borekaks, inkludert innsamling, transport, behandling og avhending. Hovedfokus for operasjonen er å optimalisere gjenvinning og gjenbruk og minimere avfallshåndtering.

   

  Tjenester:

  • Behandling av borekaks
  • Miljøkonsulenttjenester

   

  Drilling Waste   Environmental Consulting

   

  Kontakt:

  +965 972 77 865

  kuwait.plantmanager@sargruppen.no

   

   

  About the Kuwait Operations

  In 2014 Kuwait oil Company KOC awarded SAR a five-year contract for treatment of oil-based mud drill cuttings. SAR established a facility for treatment of OBM cuttings in North Kuwait, and operation of the facility commenced in July 2015.    

  The objective of the project is to serve KOC initiative to reduce drilling operations impact on the environment by decreasing the number of new and existing drill cuttings pits. To reach this objective SAR collect OBM cuttings from two different sources, fresh cuttings from the drilling rigs and old cuttings from previous drilling operations. 

  The fresh cuttings are picked up by SAR at the drilling rigs where the cuttings are loaded in skips for transport on flatbed trucks to the SAR treatment facility. At the plant the skips are weighed, and the fresh cuttings are emptied into the storage pits.    

  Old drill cuttings from previous drilling operations are stored in pits in the desert. SAR remove all drill cuttings and other oil contaminated material from the pits and transport it to the treatment facility.  There the cuttings are weighed, and the old cuttings are emptied into the storage pits. A gantry crane feed the cuttings from the storage pits into the treatment plant.  

  The first step of the treatment process is to remove larger rocks and debris from the cutting. The treatment of the OBM drill cuttings is carried out using a Thermal mechanical cutting cleaner (TCC). The TCC unit is placed inside a building where it is protected from the harsh environment.  The TCC uses a technology that separates the solids, base oil and water in the drill cuttings. The capacity of the TCC unit is 4 to 6 tons per hour. The treatment process is fully automated, and continuously monitored and controlled by the SAR supervisors. Samples are taken before, during and after the treatment process to document the process and ensure that the set treatment criteria are met.   

  The average oil content in solids after treatment is 0.2% TPH. Samples from the bottom of the old pits are also analyzed to ensure that oil-contaminated material is completely removed.   

  The thermal desorption technology allows full recovery of base oil with unchanged quality. The recovered oil can be reused in new oil-based mud or used as fuel for generators, boilers, etc.

  The SAR facility recovers around 14 million liters of base oil. This makes the facility self-sufficient with energy, and excess oil is sold to KOC approved Companies.  

  Recovered oil and water are stored in large tanks at the treatment facility; cleaned cuttings are loaded on tipper trucks and transported back to the desert for the backfilling of the old pits.   

  SAR`s treatment facility has the capacity to treat up to 30,000 tons of OBM cuttings per year.   

  During the five years of operation, SAR cleans 80 old pits and serve 96 rig sites.

  Redigert_Juni 2020_SAR_Kuwait_master_w_statement_1

   

 • Mongstad, Norge

  SAR Mongstad prosessanlegg for vannbehandling ble etablert i 2016. Dette er det største anlegg, av sitt slag, for vannbehandling i Norge.

  Anlegget har en årlig kapasitet på 245 000 m3 oljeforurenset vann og har til enhver tid en mottaks- og lagringskapasitet på totalt 20 000 m3. Forurenset avløpsvann leveres med lastebil eller med skip på Mongstad Basen.

   

  Tjenester:

   

  • Behandling av borekaks
  • Mottak og håndtering av farlig avfall
  • Mottak og overlevering av generelt avfall
  • Rengjøring av tanken
  • Mobile tanker
  •  Tanker på skip
  • Offshore tanker
  • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore
  • Salg og utleie av miljøcontainere og annet utstyr for avfallshåndtering
  • Miljørådgivning
  • Opplæring og kursing
  • Rapportering av avfall
  • Avfallsplaner
  • Vakuum- og supervakuumtjenester - oppsuging og spyling
  • Industrielle tjenester
  • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall

   

  Farlig avfall      Generelt avfall       Tankvask       Offshore rengjøring      Miljørådgivning         Utstyr og produkter       Opplæring og kurs       Vakuum- og spyling       Industritjenester       Vannbehandling     

   

  Kontakt:

  +47 55947878

  mongstad@sargruppen.no

   

 • Risavika, Norge

  SAR Treatment Tananger (Risavika) er et spesialisert offshore behandlingsanlegg for farlig avfall som bruker Thermomechanical Cutting Cleaning (TCC) for håndtering av oljebasert boreavfall. Anlegget har to TCC-er og utgjør Norges største rengjøringsanlegg for boreavfall. Det giftige boreavfallet resirkuleres til rent vann, faste stoffer og en gjenvunnet olje, som kan bli gjenbrukt som drivstoff av høy kvalitet.

  SAR overtok anlegget fra Halliburton i 2016, men har siden modernisert og utvidet anlegget, som nå sysselsetter rundt 23 personer.

   

  Tjenester:

  Receiving, storage and final processing of oil-based drilling waste.

  • Mottak, lagring og sluttbehandling av oljebasert boreavfall.
  • Behandling av borekaks

  Drilling Waste


   

  Kontakt:

  +47 474 57 369

  kst@sargruppen.no

   

   

 • Sandnessjøen, Norge

  Avdelingen i Sandenssjøen ligger like ved forsyningsbasen på Horvnes. Denne avdelingen har både administrasjonskontorer og sorteringsanlegg. På Horvnes mottar SAR farlig avfall, industriavfall og avfall fra privatkunder. Sortering av avfall og forsendelse til nedstrøms-leverandører utføres på Horvnes.

  SAR har et anlegg for behandling av borekaks på Strendene.

   

  Tjenester:

  • Behandling av borekaks
  • Mottak og håndtering av farlig avfall
  • Mottak og overlevering av generelt avfall
  • Rengjøring av tanken
  • Mobile tanker
  • Tanker på skip
  • Offshore tanker
  • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore
  • Salg og utleie av miljøcontainere og annet utstyr for avfallshåndtering
  • Miljørådgivning
  • Opplæring og kursing
  • Rapportering av avfall
  • Avfallsplaner
  • Vakuum- og supervakuumtjenester - oppsuging og spyling
  • Industrielle tjenester
  • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall


  Farlig avfall      Generelt avfall       Tankvask       Offshore rengjøring      Miljørådgivning         Utstyr og produkter       Opplæring og kurs       Vakuum- og spyling       Industritjenester       Vannbehandling     

   

  Kontakt:

  +47 75070071

  sandnessjoen@sargruppen.no

  Åpningstider: 07.00 – 15.00

   

 • Tananger, Norge

  SAR Tananger Operasjonsavdeling (/driftsavdeling), med sine 70 ansatte, har fasiliteter sammen med SARs Hovedadministrasjon i Oljeveien i Tananger. I Tananger samler og mottar vi utvalg av farlig avfallsfraksjoner i store og små containere fra offshore- og landindustrien. Vi mottar bulkforsendelser via veinettet og sjøtransport. Her foregår det ingen prosessering av farlig avfall, kun ompakking og forberedelse for videresending, samt sluttbehandling.

  Boreavfall som slop, mud og borekaks transporteres til SARs egne renseanlegg på Averøy, i Hammerfest eller Sandnessjøen. Virksomheten i Tananger har også tankanlegg på Norsea Basen i Tananger og Dusavik, samt et midlertidig tankanlegg for lagring, på Storøy.

   

  Tjenester:

  • Mottak og håndtering av farlig avfall
  • Mottak og overlevering av generelt avfall
  • Rengjøring av tanken
  • Mobile tanker
  • Tanker på skip
  • Offshore tanker
  • Teknisk og kjemisk rengjøring av utstyr på rigger på land og offshore
  • Salg og utleie av miljøcontainere og annet utstyr for avfallshåndtering
  • Miljørådgivning
  • Opplæring og kursing
  • Rapportering av avfall
  • Avfallsplaner
  • Vakuum- og supervakuumtjenester - oppsuging og spyling
  • Industrielle tjenester
  • Transport- og logistikktjenester for bulkavfall

  Farlig avfall      Generelt avfall       Tankvask       Offshore rengjøring      Miljørådgivning         Utstyr og produkter       Opplæring og kurs       Vakuum- og spyling       Industritjenester       Vannbehandling     

   

  Kontakt:

  + 47 51944400

  kst@sargruppen.no