SAR Customers Rev-1

 


 

 

Kunder

Vi løser kundenes avfallsutfordringer

Våre kunder inkluderer alt fra offshore oppstrøms olje og gass, maritim industri til landbaserte næringer som nedstrøms olje og gass, andre næringer som mekanisk industri, gruvedrift, havner, gjenvinning, jordbruk, mat, bygg, havbruk, fiskeri, publikum sektor og til og med private forbrukere.

Vår erfaring fra over 30 år i det norske avfallsmarkedet har gitt oss et solid grunnlag for kontinuerlig ekspansjon, utvikling og videre satsing i vår internasjonale virksomhet.

Aker BP Customer ConocoPhillips Customer Innovyn Customer Asco Customer Wintershall Customer Maritime Waste Customer Vår Energi Customer

Kundeerfaringer

Etter ett års drift måtte tankskipet Anneleen Knutsen renses. Min rolle var å finne noen som var i stand til å håndtere det. Alt avfallet på skipet ble lagt i bunnen av tanken. Ytterligere inspeksjoner viste høye nivåer av hydrogensulfid, et svært brannfarlig og farlig stoff, og tre forskjellige lag inne i tankene trengte å bli fjernet. Olje, vann og faste stoffer.

Denne bestillingen var utenom det vanlige på grunn av størrelse og stram tidslinje på 14 dager. Vi ble veldig imponert over SAR og hvordan de håndterte rengjøringen. Både vi og rederiet var veldig fornøyde med sluttresultatet
Dag Lygre
Operations Leader BP Valhall Field
SAR har vært leverandør av Equinor siden 2002 og har en landsdekkende rammeavtale med Equinor for håndtering av vanlig og farlig avfall,ved alle Equinors offshoreinstallasjoner på norsk sokkel, alle landanlegg og kontorer.

I tillegg har SAR en rammeavtale med Equinor for håndtering av boreavfall fra Equinors offshorevirksomhet ved SAR-basene Dusavik, Florø, Kristiansund, Sandnessjøen og Hammerfest. SAR har også bidratt til større enkeltprosjekter i løpet av kontraktsperioden.
Equinor
Asco Customer
SAR har vært vår prefererte samarbeidspartner for avfallshåndtering siden 2005
Roy Arne Rygh
Supply Chain Manager
Innovyn Customer
Vi er veldig fornøyd med samarbeidet rundt avfallshåndtering med SAR
Stein Robert Aasheim
Project Manager
I 2016 SAR vant prisen "Excellence in Environment» for sin drift av OBM Cuttings anlegget in Abdaly, North Kuwait

Excellence Award deles ut årlig for å anerkjenne og hedre private selskaper for deres lederskap, utmerket og eksepsjonelle ytelse innen helse, miljø og sikkerhet i Gulf-regionen.

SAR-renseanlegget har vært i drift siden juli 2015, og har kapasitet til å behandle 26.000 tonn OBM-borekaks per år.
SAR vant utmerkelsen "Excellence in Environment" i Kuwait
SAR Contact

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å omgjøre avfallet ditt om til verdi?

 

Ring, mail eller send i skjema >>