Privacy Policy and Cookies

Disse vilkårene gjelder for SAR AS (org nr. 944 178 228 MVA) og vår nettside (sargruppen.no).


På denne siden får du vite hvordan vi samler, lagrer og bruker informasjon fra våre nettsider, samt dine rettigheter. Disse vilkårene gjelder SAR AS og selskapets nettsteder (sargruppen.no). SAR er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og underlagt Norges Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).


Din personlige informasjon blir ikke solgt eller delt med tredjeparter.

 

1. Anonyme brukerdata

Du kan fritt bruke SAR sine nettsider anonymt, for eksempel til å lese bloggartikler og annen åpent tilgjengelig informasjon. Alle besøk på våre nettsider blir registrert av oss, men denne informasjonen kan i utgangspunktet ikke knyttes til deg som person.

 

1.1. Cookies

SAR bruker cookies (informasjonskapsler) som lagres på din datamaskin/nettbrett/mobil når du besøker sargruppen.no. Ved å bruke sargruppen.no samtykker du i bruken av cookies.

Cookies gjør at vi kan automatisk innhente anonyme (ikke-personlige) data, for eksempel hvilken kilde besøket kom fra, besøkte sider, varighet, navigasjon, søkeord og hvilke lenker den besøkende klikker på.

Hensikten med å samle denne informasjonen er å muliggjøre bestilling av tjenester og ressurser på nettsidene, tilpasse vår kommunikasjon for å skape brukervennlige opplevelser og få bedre forståelse av markedet.

Aktuelle cookies ved bruk av sargruppen.no: WordPress, Yoast, Google/Google Analytics, HotJar og HubSpot.

 

1.1.2. Velge bort cookies

Du kan velge bort bruk av cookies. I din nettleser kan du endre innstillingene slik at nettleseren ikke muliggjør bruk av cookies. Du kan også slette cookies som allerede er lagret på din enhet. Du finner informasjon om dette under “Hjelp” i nettleseren.

Vi gjør oppmerksom på at deler av innholdet og tjenester på sargruppen.no ikke vil fungere (eller ikke fungere optimalt) dersom bruk av cookies ikke aksepteres. Eksempler er skjema og nedlasting av innhold. Likevel kan du fortsatt fritt bruke SAR sine nettsider anonymt, som beskrevet over.

 

2.0 Personlige brukerdata

Dersom du ønsker å bruke ressurser vi tilbyr (for eksempel e-bøker, produktfakta, abonnement og lignende) eller foretar enn annen form for registrering og/eller innsending av informasjon på nettsidene, så bruker vi skjema eller andre løsninger som for eksempel chat for å samle denne informasjonen.

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Dine personopplysninger vil ikke bli solgt eller gitt videre til tredjepart.

 

2.1. Ditt samtykke til å lagre persondata

I skjemaet eller andre aktuelle løsninger ber vi om samtykke fra deg om at du godtar vilkårene, slik de er beskrevet på siden du nå leser.

Et samtykke innebærer at informasjonen du avgir blir lagret av SAR. Hvis du gjennom slik registrering i skjema på sargruppen.no har avgitt personlig informasjon som e-postadresse, navn og lignende, kan informasjonen nevnt i første avsnitt i gitte tilfeller knyttes til deg som person.

SAR bruker denne informasjonen blant annet til å levere (aktivere) den aktuelle tjenesten eller ressursen til deg, tilpasse videre kommunikasjon og nettstedets innhold etter dine preferanser.

Nøyaktig hvilken informasjon som blir lagret og hvordan den blir benyttet, avhenger blant annet av hva slags informasjon du har registrert og om du/dere (via arbeidsgiver) er kunde hos SAR.

Om du/dere har et aktivt kundeforhold til SAE, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre kommunikasjonsmetoder i tråd med markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet.

Ønsker du å vite hvilken informasjon som er lagret om deg? Da kan du enkelt kontakte oss gjennom skjema nedenfor.

 

2.2. Hvordan vi lagrer og bruker personlige data

Personopplysninger du avgir til lagres og brukes bare i tråd med formålene nevnt ovenfor og på en sikker måte. Eksempler:

  • Vi kan registrere hvilke deler av nettsidene du besøker og aktive handlinger som å fylle ut skjema, laste ned innhold, henvender deg på chat o.l.
  • Vi kan registrere om du mottar, åpner og leser e-post fra oss

Slik informasjon bruker vi blant annet til å måle om vår kommunikasjon (bloggartikler, innholdstilbud, e-poster m.m.) er riktig tilpasset våre brukere sine behov. Formålet er å levere løpende tjenester, samt evaluere og forbedre våre tjenester.

I noen tilfeller kan informasjonen i eksemplene ovenfor bli brukt til direkte henvendelser, som markedsføring via e-post, telefon eller andre plattformer/kanaler. Eksempler:

  • Hvis du har lastet ned innhold (for eksempel en e-bok, guide eller lignende) som indikerer at du kan ha interesse for annet relevant innhold. I slike tilfeller kan du motta en e-post med tips, om for eksempel bloggartikler eller andre innholdstilbud
  • Hvis du over tid har vist interesse for innhold og tjenester som gir et tydelig signal om at du kan ha interesse for SAR sine tjenester. I slike tilfeller kan du motta en e-post eller telefon, for en samtale om din interesse for et mulig samarbeid

Som bruker av SAR sine nettsider og/eller tjenester har du når som helst rett til å kreve innsyn i dine personopplysninger, be om at opplysningene blir endret eller slettet, eller trekke ditt eventuelle tidligere avgitte samtykke til lagring tilbake.

Bruk skjemaet i bunn av siden for innsikt eller sletting av dine data.

 

2.3. SARs rolle som dataansvarlig

Alle ikke-personlige og personlige data lagres på sikre servere av SAR og HubSpot (programvaren som brukes til nettstedet, CRM og kommunikasjon). SAR kan også bruke underleverandører til å administrere nettstedet og / eller levere relevante tjenester her. SAR er eneansvarlig som behandlingsansvarlig.


3.0 Andre bruksvilkår

SAR forbeholder seg alle rettigheter til selve nettstedet og innholdet. Enhver form for hel og / eller delvis bruk eller reproduksjon av innhold tilgjengelig på dette nettstedet krever skriftlig tillatelse. Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder (eksternt til sargruppen.no). SAR skal ikke holdes ansvarlig for innholdet, dataregistreringen eller lagringen av det eksterne nettstedet.

Kontakt oss:

Send inn skjema under for å få innsikt eller slette din persondata >>