SAR Our HSEQ policy is an integral part of everything we think and do

 

 

 

 

HMSK i SAR

Vår HMSK-politikk er en integrert del av alt vi tenker og gjør, og har gjort oss markedsledende innen avfallshåndtering

 

Sikkerhet er ikke et «tall-lek» for et selskap som årlig håndterer tusenvis av tonn farlig avfall. Helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSMK) er den viktigste forutsetningen for SAR.

  • Vi stiller store krav til ledelse på alle nivåer og ledelsens involvering skal være i tråd med vår strategi
  • Våre tjenester skal være basert på de høyeste kravene til våre ansatte, systemer, utstyr og fasiliteter. Denne forpliktelsen skal også gjelde vårt utvalg av leverandører
  • Vi skal overholde alle gjeldende forpliktelser
  • Vi skal ikke ha ulykker. Vi vil forhindre skade på våre ansatte og forurensning av miljøet
  • Vi fokuserer på å opprettholde og forbedre ansattes trivsel på jobben
  • Arbeidsytelse skal ikke gå på bekostning av sikkerhet, kvalitet eller miljøytelse
  • Vi vil hele tiden arbeide for å forbedre miljøprestasjonen, inkludert implementering av energisparetiltak
  • Vårt løfte til våre kunder er at vi vil tilby totale avfallsløsninger for å hindre at ressursene kommer på avveie.
  • Vi vil hele tiden arbeide for å forbedre våre tjenester og vårt ledelsessystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

 

ISO Sertifiseringer

SAR er sertifisert i henhold til norsk kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001 og 14001.
Vårt styringssystem er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001: 2015 og NS-EN 9001: 2015.

Styringsprosessen er en generell beskrivelse av de enkelte prosessene som utgjør kvalitetssystemet og en forklaring på hvordan de henger sammen.

ISO 9001    ISO 14001

 

Hva vi ønsker at kundene våre skal vite

SAR forplikter seg til å være i overenstemmelse med kundenes HSMK-standarder, samtidig som vi pålegger at våre egne standarder må bli møtt. SAR er avhengig av tett samarbeid med alle våre partnere. For trygt å kunne levere en høy standard på tjenester for avfallshåndtering, er det viktig at vi åpent deler hverandres vurderinger og stimulerer til ærlig og åpen dialog.

Kontinuerlig forbedring av vårt HSMK-system skjer ikke isolert, men i åpen dialog med kunder, leverandører og offentlige etater.

 

Om SAR    Bærekraft