General Waste

 

 

 

Næringsavfall

Blandet avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.

Avfall utgjør en stor og uensartet gruppe som inneholder mange forskjellige stoffer og komponenter. Avfallsmengdene vokser, og dette stiller økende krav til kildesortering, gjenbruk og effektiv sluttbehandling.

Avfall kan klassifiseres og inndeles på forskjellige måter, etter sin opprinnelse eller etter sin beskaffenhet. Forurensningsloven deler inn avfallet i følgende grupper:

 • Husholdningsavfall er avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende
 • Næringsavfall er avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
 • Farlig avfall er avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin mengde eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Det er den enkelte eier av næringsavfall som har ansvar for at avfallet kommer til lovlig behandlingsmottak, mens kommunene har ansvar for og enerett til å håndtere husholdningsavfall.

SAR vil samle inn, utføre en videre sortering og klargjøring av næringsavfall for transport til de respektive gjenvinningsdepoter i Norge eller i utlandet. Målet er å sikre at den maksimale mengden avfall gjenbrukes og resirkuleres.

Avfall kan være en ressurs hvis det kan gjenvinnes uten for store kostnader. Å ta godt vare på denne ressursen er et viktig element også for å redusere skadevirkningene. 

Les mer: WCM - en omfattende løsning for avfallshåndtering.

 

Eksempler på næringsavfall:

 • Alle tper papir, som f.eks kartong, papp, drikkekartonger
 • Myk plast/hard plast
 • Plastemballasje inkludert folie, energiplast (uegnet for materialgjenvinning), landbruksemballasje, big-bags, flasker og kanner
 • PVC duk
 • Treverk
 • Elektrisk og elektronisk (EE) avfall, kjøleskap og fryser, hvitevarer og brunevarer til hjemmet, telekom og data, trafoer, elektromotorer, lysstoffrør/lyspærer/glødelamper, kabler/ledninger
 • Metaller (kan sorteres)
 • Glass
 • Stålskrap
 • Hageavfall
 • Restavfall
 • Oppdrettsmerder og pelletsleveringsrør, fiskenett
 • Tau og tråd
 • Presset isopor (Komprimert styrofoam - EPS)

 

SAR Avfallsveileder

Avfallsveilederen sikrer at du får den viktigste informasjonen du trenger for sortering, håndtering, og deklarering av avfall i din virksomhet. Få innsikt i hvordan deres skaper en mer bærekraftig avfallshåndtering gjennom reduksjon av avfallsmengde, gjenbruk og gjenvinning. Les mer om vår avfallsveileder her

 

Miljørådgivning og kurs

SAR tilbyr konsulenttjenester innenfor HMS, avfall og miljø. Vi tilbyr også kurs for å fremme miljøvennlig og kostnadseffektiv Waste Chain Management ™ gjennom hele verdikjeden.

Les mer: SAR arrangerer jevnlig kurset "farlig avfall og elektronisk deklarasjon", hvor du som deltaker får du en introduksjon til regelverket for farlig avfall og hvordan du skal deklarere avfallet.

 

Utstyr og produkter

Vi hjelper deg å få på plass utstyr for å håndtere ditt avfall på en god måte.

Vi tilbyr utleie av skip, containere, komprimatorer og pressere, samt sorteringsutstyr for de ulike fraksjonene.

Trykk på linken under for å se et utvalg av produkter og utstyr vi leverer. For å håndtere avfall på en sikker, organisert og kostnadseffektiv måte, er det viktig å skaffe passende utstyr og produkter for lagring, innsamling, transport og sluttdeponering av avfall.

Vi kan gi råd og kan hjelpe deg med å identifisere de ideelle løsningene for din arbeidsplass. 

 

Utstyr og produkter

 

SAR container_8m3_loftegodkjent

 

Interessert i mer informasjon om hvordan vi håndterer generelt avfall for kunder?

Kontakt Sindre for mer informasjon eller send oss en henvendelse via skjema under.

 
Sindre Håland
Sales Manager, SAR Gruppen AS

sindre.haaland@sargruppen.no

930 24 201
 
Sindre Håland 2

Alt avfall levert i plastsekker må leveres i gjennomsiktige plastsekker

SAR er en miljøbedrift som jobber for å maksimere materialgjenvinning. Grundig sortering fra våre kunder er viktig for å oppnå dette. For å gi SAR og våre partnere best mulig kontroll på det mottatte avfallet, vil vi implementere et krav om at avfall levert i plastsekker blir levert i gjennomsiktige plastsekker. Dette er i henhold til gjeldende standard i bransjen.

I tillegg til forventet miljøgevinst, vil dette bidra til å forhindre situasjoner relatert til brannfare, forurensning og personskade. Feil sortering kan føre til alvorlige konsekvenser, og dette kan lettere identifiseres gjennom mottakskontroll når sekkene som brukes er av gjennomsiktig materiale.

Dette kravet vil bli fullt ut implementert fra 01.01.2021 og vil gjelde både kunder fra private hjem og næringsliv.

Hvis det oppstår spesielle forhold i selskapet som forhindrer det ovennevnte, kan du kontakte vårt salgspersonell, så finner vi en alternativ løsning.

Contacting SAR

 

Interessert i å vite mer om hvordan du kan gjøre avfallet ditt om til verdi?

 

Ring oss, send oss en e-post eller send inn skjema, så snakkes vi >>

Denne tjenesten er tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Florø

Hammerfest

Kristiansund

Mongstad

Tananger

Sandnessjøen