SAR Service Hazardous Waste Banner

 

 

 

Farlig avfall

Farlig avfall er stoffer som, selv i små mengder, kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet. 

Derfor skal farlig avfall håndteres på riktig måte. Alle avdelinger i SAR har lisens til å samle inn, motta og avhende farlig avfall.

Virksomheter er pålagt av myndigheter om å deklarere alt avfall som kategoriseres som "farlig avfall". Virksomheter som produserer avfallet har selv ansvar for å kjenne til hva som er farlig avfall og hvordan dette skal håndteres.

Er du i tvil om noe har farlige stoffer i seg?
Ta kontakt for en gjennomgang av det avfallet dere produserer og hvordan dere kan håndtere dette riktig.

 

SAR Avfallsveileder

Avfallsveilederen sikrer at du får den viktigste informasjonen du trenger for sortering, håndtering, og deklarering av avfall i din virksomhet. Få innsikt i hvordan deres skaper en mer bærekraftig avfallshåndtering gjennom reduksjon av avfallsmengde, gjenbruk og gjenvinning. Les mer om vår avfallsveileder her

 

Merking og deklarering av farlig avfall

Alt av farlig avfall må merkes og deklareres i henhold til anbefalte retningslinjer.

Virksomheter som produserer avfall og mottakere av avfall er pliktige til å deklarere farlig avfall.

Deklarering gjør at myndighetene får oversikt over hvor mye farlig avfall som finnes, hvor det har oppstått og hvem som har tatt hånd om det. Hvis du ikke ønsker å deklarere selv, er det mulig å gi fullmakt til en autorisert aktør. Kontakt din lokale SAR-partner for mer informasjon.

Husholdninger og privatpersoner trenger ikke å deklarere farlig avfall, men må informere om hvilket type avfall de leverer, ved levering til kommunale innsamlingsordninger.

For en komplett liste over farlig avfall, se retningslinjene i avfallsdeklarering.no.

Avfallsdeklarering.no er en løsning for deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Løsningen benyttes av aktører med deklarasjonsplikt, myndigheter og andre som ønsker innsyn i deklarert avfall. 

Les mer: Anbefalte retningslinjer for avfallshåndtering i offshoreindustrien.

Les mer: SAR arrangerer jevnlig kurset "farlig avfall og elektronisk deklarasjon", hvor du som deltaker får du en introduksjon til regelverket for farlig avfall og hvordan du skal deklarere avfallet.

 


Eksempler på farlig avfall:

 • Borekaks, oljeholdige emulsjoner fra boredekk og materialer som består av, inneholder eller er forurenset med råolje eller kondensat.
 • Oljefase fra oljeutskiller og flytende oljeholdig avfall fra tankvask
 • Oljeprodukter som søl, fett og smøremidler, oljefiltre, oljeholdige fyllstoffer og -væsker, drivstoff og fyringsolje
 • Organiske løsemidler som kloroform, aceton, bremsevæske, frost-/kjølevæsker, lynol, tennvæske, terpentin, tynnere og white spirit
 • Slagg, støv, flyge aske, katalysator og blåsesand som inneholder miljøfarlige forbindelser
 • Kjemikalier som f. eks inneholder syrer, baser og løsemidler.
 • Malings- og etterbehandlingsprodukter (maling, lim, lakk og herdere)
 • Spraybokser som inneholder farlige stoff
 • Rengjørings- og vedlikeholdsprodukter som pussmidler, flekkfjerner, rustfjerner, låsspray osv.
 • Avfall som inneholder kvikksølv, slik som gamle batterier, lysrør og termometre osv
 • Blybatterier og produkter med kadium som NiCd-batteri og oppladbare batterier. Litium batterier og småbatterier
 • Bekjempningsmidler som plantevernmidler, rottegift, soppmidler osv.
 • Bygningsavfall som CCA impregnert trevirke, kresotimpregnert trevirke, klorparafinholdig avfall som glassruter og fugeskum, samt PCB og PCT holdig avfall som tetttningsmasser og gulvbelegg
 • Hobbykjemikalier, lim, fotokjemikalier, korrekturlakk, neglelakk o.l.

 

Vi vil sørge for at passende emballasje/beholdere for væske, mellomliggende bulk containerere (IBC) og oppsamlingsdunker for de forskjellige sorteringsfraksjonene blir gitt der det er nødvendig. Vi kan enten tømme avfallet eller bytte container.

Fraksjonene vi ofte samler med ADR-akkrediterte tankvogner er:

 • Boreslam fra separatorer
 • Metall / hydroksydslam
 • Spilloiljer
 • Olje / vann-emulsjoner
 • Diesel olje
 • Fyringsolje og bensin
 • oljeholdig mud og borekaks
 • Eventuelle store volumer som er igjen i tankene
 • Syrer og baser
 • Løsningsmidler

Avfall blir sortert i dunker, IBCere og små containere, som deretter samles med vårt ADR-godkjente tankskip eller med lastebil.

 

Kurs: Farlig avfall og elektronisk deklarering

SAR tilbyr miljøkonsulenttjenester og kurs for å fremme miljøvennlig og kostnadseffektiv Waste Chain Management gjennom hele verdikjeden. Se oppdatering i vår kurskalender for fremtidige aktiviteter. 

Opplæring og kurs

 

Utstyr og produkter

Vi hjelper deg å få på plass nødvendig godkjent utstyr for å håndtere ditt farlig avfall på riktig måte.

For å håndtere industriavfall og farlig avfall på en sikker, organisert og kostnadseffektiv måte, er det viktig å skaffe passende utstyr og produkter for lagring, innsamling, transport og sluttdeponering av de forskjellige fraksjonene.

Vi kan gi råd og kan hjelpe deg med å identifisere de ideelle løsningene for din arbeidsplass.

Kjøp eller lei utstyr for håndtering av farlig avfall.

 

Utstyr og produkter

8m³ open offshore container

7m³ offshore comprimator

 

Interessert i mer informasjon om hvordan vi håndterer farlig avfall for kunder?

Kontakt Sindre for mer informasjon eller send oss en henvendelse via skjema under.

 
Sindre Håland
Sales Manager, SAR Gruppen AS

sindre.haaland@sargruppen.no

930 24 201
 

Sindre Håland 2

 

Contacting SAR

 

Interessert i mer informasjon om våre tjenester?

 

Ring oss, send oss en e-post eller send inn skjema, så snakkes vi >>

 

Denne tjenesten er tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Florø

Hammerfest

Kristiansund

Mongstad

Tananger

Sandnessjøen