SAR Environmental Consulting

 

 

 

Rådgivning

SAR tilbyr konsulenttjenester innenfor HMS, avfall og miljø. Vi tilbyr også kurs for å fremme miljøvennlig og kostnadseffektiv Waste Chain Management ™ gjennom hele verdikjeden.

 

Bærekraftavdelingen i SAR

SAR har en stor bærekraftavdeling, med lang erfaring som tilbyr den kompetansen du trenger innen miljøvennlig, trygg og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Sammen med våre kunder kan vi skreddersy et konsept som passer dine behov.

Våre konsulenter har tilegnet seg kunnskap gjennom formell utdannelse og praktisk erfaring, som er blitt opparbeidet ved å implementere og tilpasse løsninger for en rekke forskjellige kunder. Våre ansatte har erfaring med helhetlige løsninger innen avfallsstyring, miljøregnskap, kurs og rådgiving. Flere av våre ansatte har offshore sertifikater og kan dermed også bistå ute på arbeidsplassen offshore, dersom dette skulle være et behov.

Bærekraftsavdelingen arbeider og påvirker sammen med våre kunder og leverandører hele kjeden i vårt Waste Chain Management-konsept, WCM®, som er et beskyttet varemerke.

Les mer: WCM® er en omfattende løsning for avfallshåndtering.

Vi hjelper kunden med å hindre at avfall oppstår, forbedre kildesorteringen og øke gjenvinningen av avfall. Vi bidrar aktivt for våre kunder med de beste miljøvennlige løsningene for å utnytte ressursene på best mulig måte og skape nye produkter. WCM® innebærer aktiv rådgiving og veiledning innen avfall og miljø. Miljørådgivere kan ha sin base hos kunden, eller utføre arbeidet og studier fra SAR sine kontorer.

nick-morrison-FHnnjk1Yj7Y-unsplash-1-1

matthew-smith-Rfflri94rs8-unsplash-1

the-climate-reality-project-Hb6uWq0i4MI-unsplash-1

Vi bidrar aktivt inn i arbeidet med å dokumentere fotavtrykk, sette miljømål og redusere miljøpåvirkningen hos våre kunder.

Bærekraft er kjernen i fundamentet vårt. Vi erkjenner at hver ressurs har en livssyklus. Målet er å minimere mengden avfall som genereres og beholde ressursen så lenge som mulig gjennom livssyklusen. Videre ved å optimalisere resirkulering av ressurser og energigjenvinning, sikrer vi at kundene reduserer sitt klimaavtrykk.

Les mer: SAR støtter FNs bærekraftsmål, med vekt på disse seks områdene.

 

Noen av tjenestene vi tilbyr innen rådgivning:

 • Miljøanalyse og veiledning
 • Kartleggings- og avfallsplaner
 • Rapportering av fotavtrykk, CO2-utslipp
 • Opplæring og kampanjer
 • Miljø-GAP-analyse, BAT-evaluering
 • Tolking av analyserapporter
 • Klassifisering og deklarering av farlig avfall
 • Miljørapportering
 • Myndighetskontakt • Utvikling av retningslinjer og opplæringsmateriell for kunder
 • Risikovurdering
 • Søknader til myndighetene
 • Revisjoner
 • Beredskap, deltakelse i øvelser mm
 • Prøvetaking, målinger og analysearbeid
 • Forbedringsarbeid innen HMS og kvalitet
 • Grunnundersøkelser

Er du interessert i mer informasjon om våre rådgivningstjenester?

Kontakt Sindre for mer informasjon eller send oss en henvendelse via skjema under.

 
Sindre Håland
Sales Manager, SAR Gruppen AS

sindre.haaland@sargruppen.no

930 24 201
 

Sindre Håland 2

 

Contacting SAR

 

Interessert i mer informasjon om våre tjenester?

 

Ring oss, send oss en e-post eller send inn skjema, så snakkes vi >>

 

Denne tjenesten er tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Florø

Hammerfest

Kristiansund

Mongstad

Tananger

Sandnessjøen