SAR Sustainability

 

 

 

 

Bærekraft

Bærekraft er kjernen i fundamentet vårt. Vi erkjenner at hver ressurs har en livssyklus. Målet er å minimere mengden avfall som genereres og beholde ressursen så lenge som mulig gjennom livssyklusen. Videre ved å optimalisere resirkulering av ressurser og energigjenvinning, sikrer vi at kundene reduserer sitt klimaavtrykk.

Bærekraftsmålene er planen for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De 17 målene adresserer de globale utfordringene vi står overfor, inkludert de som er knyttet til fattigdom, likestilling, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet.

SAR støtter FNs bærekraftsmål, med vekt på disse seks områdene:

Rapport om Klimautslipp

Last ned vår siste rapport om klimeutslipp. Denne rapporten tar for seg utslippsdata knyttet til service, behandling og logistikkaktivitet fra SAR sine aktiviteter i Norge.

Download Climate Emission Report.

Download PwC Attestation Report.

 

Vi har som mål å sikre at avfallshåndtering utføres trygt i hele verdikjeden: fra avfallet som produseres av kunden, til det som håndteres av oss i SAR - til sluttdeponering. Ingen arbeidsrelaterte sykdommer eller personskader skal forekomme. Vi vil arbeide sammen for å skape positive og sunne holdninger og aktiviteter, både internt og sammen med våre partnere..

Sustainability Goal SAR - Good health and well-being-1
 

Vi i SAR skal sikre livslang læring, sikre at vi har rett kompetanse for ulike arbeidsoperasjonen og sikre utvikling av medarbeidere. Vi skal aktivt bistå våre kunder og samarbeidspartnere med kurs og opplæring for å sikre bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden.

Sustainability Goal SAR - Quality Education-1
 

Vi må sikre gode muligheter for alle ansatte. Vi vil samarbeide for likestilling og etablere et positivt og bærekraftig arbeidsmiljø som på riktig måte ivaretar arbeidsrettigheter. Vi vil fremme at SAR = Sikkerhet, Ansvarlighet, Respekt. Vi må sikre bærekraftig økonomisk vekst for å kunne komme videre i en miljøvennlig retning

Sustainability Goal SAR - Decent work and economic growth-2
 

Vi streber etter å være innovative og utvikle en solid infrastruktur sammen med våre kunder, leverandører og andre partnere. WCM (Waste Chain Management) skal være vårt karakteristiske kjennetegn. Dette inkluderer en bærekraftig verdistrøm, logistikk og digitalisering. Vi vil utvikle nye forretningsmodeller for å sikre en bærekraftig overgang mot en sirkulær økonomi.

Sustainability Goal SAR - Industry, innovation and infrastructure
 

Vi vil prioritere bærekraft i alle våre valg. Dette gjelder anskaffelses-prosessen, kjemikalier, utstyr, energiforbruk og bærere, samt utslipp og avfall. Vi skal sikre best mulig ressursbruk og bidra til minimal miljøpåvirkning, både internt og med våre kunder og partnere. Vi tar sikte på å sikre en bærekraftig og balansert inntekt, samt fordeling av kostnader mellom SAR og våre partnere.

Sustainability Goal SAR - Responsible Consumption and production-1
 

Vi vil ha et sterkt fokus på samarbeid for å nå våre mål. Vi må være pådriver i ulike forum og samarbeide med våre kunder og leverandører, myndighetene, industrien og lokalsamfunnet i vårt søk etter gunstige bærekraftige løsninger. I SAR mener vi at utfordringer bare kan løses ved samarbeid i hele forsyningskjeden. Vi vil arbeide for at våre kontrakter aldri går på bekostning av vårt prinsipp om bærekraft.

Sustainability Goal SAR - Partnerships for the goals-1