SAR Event Calender

 

 

 

 

Arrangementkalender

SAR tilbyr miljøkonsulenttjenester og kurs for å fremme miljøvennlig og kostnadseffektiv Waste Chain Management gjennom hele verdikjeden.

Se oppdatering i vår kurskalender for fremtidige aktiviteter. Hvis du har spørsmål om kurs, datoer eller påmelding, kan du sende en e-post til training(a)sargruppen.no

Vil du registrere på vegne av flere deltakere? Merk registreringen med "på vegne av noen andre", eller kontakt SAR påtraining(a)sargruppen.no.

For våre kunder og partnere tilbyr SAR en rekke standardiserte og skreddersydde kurs og opplæringsmoduler. For hver kunde vil SAR skreddersy kurs i henhold til organisasjonenes opplæringsbehov.

Kurs kan holdes i organisasjonens lokaler, på en av SARs fasiliteter eller digitalt, i et webinar-format.

Farlig avfall og elektronisk deklarering

[Online Microsoft Teams or Tananger Hovedkontor]

Carina Robberstad
Marthe Axdal
Hanne Hillestad wold

 

Datoer 2021:
 • 23. September ( Teams)
 • 20. Oktober (Teams)
 • 25. November (Teams)
 • 13. Desember (Teams)


Våre miljørådgivere arrangerer kurset "Farlig avfall of elektronisk deklarering" gjennom Microsoft Teams eller i klasseromformat på kontoret vårt i Tananger. (Tankbåtvegen 2).

Kurset gjennomføres med minimum 5 deltakere, og maksimalt 15 deltakere. Dette for å ha god mulighet til spørsmål og diskusjoner. 

Kurset gjennomføres over 1 dag fra 09.00 - 16.00, og avholdes på norsk. Kurset tilbys på engelsk på forespørsel.

Registrering stenger 1 uke før kursstart.

Velg en passende dato og registrer deg til høyre.

Mer informasjon om kursinnhold finner du her. 

Registration

Waste Chemistry

[Microsoft Teams and Classroom (Tananger Office)]

Carina Robberstad
Marthe Axdal
Hanne Hillestad wold


Datoer 2021:

 • 10. September 
 • 10. November 

 

Våre miljørådgivere arrangerer kurset "Waste Chemistry" gjennom Microsoft Teams eller i klasseromformat på kontoret vårt i Tananger. (Tankbåtvegen 2).

Kurset gjennomføres med minimum 5 deltakere, og maksimalt 15 deltakere. Dette for å ha god mulighet til spørsmål og diskusjoner. 

Kurset gjennomføres over 1 dag fra 09.00 - 16.00, og avholdes på norsk. Kurset tilbys på engelsk på forespørsel.

Registrering stenger 1 uke før kursstart.

Velg en passende dato og registrer deg til høyre.

Mer informasjon om kursinnhold finner du her. 

Registration

Miljørådgivere i SAR

Som miljørådgivere i SAR, gir Marthe, Carina og Hanne, intern og ekstern støtte innen håndtering av farlig avfall, samt opplæring, kurs og rådgivning. Eksternt jobber de med spesifikke oppdrag, både on- og offshore, slik som rådgivning innenfor miljøkartlegging og utarbeidelse av planer for avfallshåndtering.

Carina Robberstad 

Environmental Advisor 

Carina.robberstad@sargruppen.no        

Carina Robberstad har en mastergrad i miljøkjemi og bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Carina har tidligere erfaring som ingeniør for et oljeserviceselskap. Der jobbet hun på laboratoriet med optimalisering av bore- og kompleteringsvæsker. Hun har også erfaring som lektor i realfag i videregående skole.

Carina Robbestad

Marthe Axdal 

Environmental Advisor

marthe.axdal@sargruppen.no

Marthe Axdal har en bachelorgrad i biokjemi fra Universitetet i Stavanger. Marthe har tidligere jobbet for ulike oljeserviceselskaper med testing og utvikling av produksjonskjemikalier. Marthe er sjef for farlig avfall i SAR

Marthe Axdal

Hanne Hillestad Wold

Environmental Advisor

hanne.wold@sargruppen.no

Hanne Hillestad Wold har en mastergrad i kjemi. Hanne har tidligere jobbet på laboratoriet for Stavanger universitetssykehus som bioingeniør. Hun har også jobbet for et oljeserviceselskap med testing og utvikling av produksjonskjemikalier.ls.

Hanne Hillestad Wold-1
 

Utvidet kursinformasjon

 • Kurs: Waste Chemistry

  Kurs

  Waste Chemistry

  Når du arbeider med farlig avfall, er det viktig å ha forståelse for de kjemiske egenskapene og farene rundt eksponering, miljø, klassifisering, transport, håndtering og emballasje.

  Avfallets kjemiske egenskaper bestemmer nedstrømsløsningen, dvs. om avfallet kan resirkuleres, behandles, gjenvinnes for å produsere energi, eller deponeres.

  De ulike anleggene for avfallsbehandling bruker forskjellig teknologi, derfor spiller kunnskap om avfallets sammensetning en viktig rolle i valg av renseanlegg.

  Kurset er ideelt for alle som jobber med farlig avfall. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og kandidatene vil motta et kursbevis. Kontakt en av våre miljørådgivere for mer informasjon om kursinnholdet.


  Kurset vil dekke følgende emner:

  • Introduksjon til kjemi
  • Kjemiske reaksjoner
  • Syrer og baser
  • Gasser
  • Organisk og uorganiske stoffer
  • Polymerer
  • Oljekjemi
  • Løsningsstoff og overflateaktive stoffer (tensider)
  • Reaktive stoffer
  • Tungmetaller og halogener
  • Avfallsanalyse
  • Separatorer for oljevann
  • Sikkerhetsdatablad
  • og mer…

 • Kurs: Farlig avfall og elektronisk deklarasjon

  Kurs

  Farlig avfall og elektronisk deklarasjon

  Norsk lov krever at alle organisasjoner som produserer mer enn en kilo farlig avfall per år, skal levere avfallet til en autorisert mottaker av farlig avfall.

  Forurensningsloven sier at alt farlig og radioaktivt avfall må deklareres online på avfallsdeklarering.no før utsendelse.

  Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall og kapittel 16 om radioaktivt avfall beskriver kravene knyttet til levering, håndtering, lagring, erklæring og merking.

  Farlig avfall kan resirkuleres, behandles og gjenvinnes for å produsere energi, eller deponeres. Sikker håndtering og deponering av farlig avfall er bare mulig hvis avfallet blir sortert i de riktige fraksjonene, riktig pakket, korrekt deklarert og håndtert på riktig måte fra starten av.

  Ved å delta på SAR sitt kurs "farlig avfall og elektronisk deklarasjon" får du en introduksjon til regelverket for farlig avfall og hvordan du skal deklarere avfallet.

  Kurset er ideelt for alle som er involvert i farlig avfall f.eks. miljøtilsyn, HMS-personell, materialkoordinatorer samt lager- og operativt personell. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og kandidatene vil motta et kursbevis. Kontakt en av våre miljørådgivere for mer informasjon om kursinnholdet.


  Kurset vil dekke følgende emner:

  • Hva er farlig avfall?
  • Hvordan kan farlig avfall påvirke miljøet?
  • Ny teknologi, behandlingsmetoder og nedstrømsløsninger
  • Lover og forskrifter
  • Grunnleggende avfallskjemi
  • Radioaktivt avfall med lav aktivitet (LRA)
  • Batterier
  • Smittsomt avfall
  • Klassifisering og håndtering
  • Emballasje og transport (farlig gods)
  • Elektronisk deklarasjon
  • og mer…