SAR Event Calender

 

 

 

 

Arrangementkalender

SAR tilbyr miljøkonsulenttjenester og kurs for å fremme miljøvennlig og kostnadseffektiv Waste Chain Management gjennom hele verdikjeden.

Se oppdatering i vår kurskalender for fremtidige aktiviteter. Hvis du har spørsmål om kurs, datoer eller påmelding, kan du sende en e-post til SARkurs@sargruppen.no 

Vil du registrere på vegne av andre? Merk registreringen med "på vegne av noen andre".

For våre kunder og partnere tilbyr SAR en rekke standardiserte og skreddersydde kurs og opplæringsmoduler. For hver kunde vil SAR skreddersy kurs i henhold til organisasjonenes opplæringsbehov.

Kurs kan holdes i organisasjonens lokaler, på en av SARs fasiliteter eller digitalt i webinar-format (Teams).

Farlig avfall og elektronisk deklarering

[Online Microsoft Teams eller Tananger Hovedkontor]

Kursholdere:

Carina Robberstad
Marthe Axdal
Hanne Hillestad wold

 

Datoer 2022:
21. Februar (Teams)
22. Mars (Teams)
20. April (Teams)
19. Mai (Teams)


Våre miljørådgivere holder kurset "Farlig avfall og elektronisk deklarering" gjennom Microsoft Teams eller i klasseromformat i våre lokaler t i Tananger (Tankbåtvegen 2).

Kurset gjennomføres med minimum 5 deltakere, og maksimalt 15 deltakere. Dette for å ha god mulighet til spørsmål og diskusjoner. 

Kurset gjennomføres over 1 dag fra 09.00 - 16.00, og holdes på norsk. Kurset kan tilbys på engelsk ved forespørsel.

Registreringen stenger 1 uke før kursstart.

Velg en passende dato og registrer deg til høyre.

Mer informasjon om kursinnhold finner du her. 

Registration

Avfallskjemi

[Microsoft Teams eller Klasserom (Tananger Hovedkontor)]

Kursholdere:

Carina Robberstad
Marthe Axdal
Hanne Hillestad wold

 

Datoer 2022:
09. Februar (Teams)
4. April (Teams) 
10. Juni (Teams)


Våre miljørådgivere holder kurset "Avfallskjemi" gjennom Microsoft Teams eller i klasseromsformat på kontoret vårt i Tananger (Tankbåtvegen 2).

Kurset gjennomføres med minimum 5 deltakere, og maksimalt 15 deltakere. Dette for å ha god mulighet til spørsmål og diskusjoner. 

Kurset gjennomføres over 1 dag fra 09.00 - ca. 16.00, og avholdes på norsk. 

Registrering stenger 1 uke før kursstart.

Velg en passende dato og registrer deg til høyre.

Mer informasjon om kursinnhold finner du her. 

Registration

Miljørådgivere i SAR

Som miljørådgivere i SAR, gir Marthe, Carina og Hanne, intern og ekstern støtte innenfor håndtering av farlig avfall, samt opplæring, kurs og rådgivning. Eksternt jobber de med spesifikke oppdrag både on- og offshore, bl.a. rådgivning innenfor miljøkartlegging og utarbeidelse av planer for avfallshåndtering.

Carina Robberstad 

Environmental Advisor 

carina.robberstad@sargruppen.no        

Carina Robberstad er utdannet sivilingeniør i kjemi og bioteknologi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Carina har tidligere erfaring fra oljeserviceselskap med laboratoriearbeid innenfor optimalisering av bore- og kompletteringsvæsker. Hun har også jobbet som lektor i realfag i videregående skole.

Carina Robbestad

Marthe Axdal 

Environmental Advisor

marthe.axdal@sargruppen.no

Marthe Axdal har en bachelorgrad i biokjemi fra Universitetet i Stavanger. Marthe har tidligere jobbet for ulike oljeserviceselskap med testing og utvikling av produksjonskjemikalier. Marthe har fagansvar for farlig avfall i SAR.

Marthe Axdal 3

Hanne Hillestad Wold

Environmental Advisor

hanne.wold@sargruppen.no

Hanne Hillestad Wold har en mastergrad i kjemi fra Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. Hanne har tidligere jobbet i laboratoriet på Stavanger universitetssykehus som bioingeniør. Hun har også erfaring fra oljeservice med testing og utvikling av produksjonskjemikalier.

Hanne Hillestad Wold-1
 

Utvidet kursinformasjon

 • Kurs: Avfallskjemi

  Kurs

  Avfallskjemi

  Når du arbeider med farlig avfall er det viktig med grunnleggende kompetanse i kjemi. De kjemiske egenskapene til avfallet henger nøye sammen med eksponering, miljø, risiko, klassifisering, transport, håndtering og emballasje.

  Avfallets kjemiske egenskaper bestemmer også nedstrømsløsningen, dvs. om avfallet kan resirkuleres, behandles, energi-gjenvinnes eller deponeres.

  De ulike anleggene for avfallsbehandling bruker forskjellig teknologi, og derfor spiller kunnskap om avfallets sammensetning en viktig rolle i valg av renseanlegg.

  Kurset er ideelt for alle som jobber med farlig avfall. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og deltakerne vil motta et kursbevis. Kontakt en av våre kursholdere/miljørådgivere for mer informasjon om kursinnholdet.


  Kurset vil dekke følgende emner:

  • Grunnleggende kjemi

  • Kjemiske reaksjoner

  • Syrer og baser

  • Gasser

  • Organisk og uorganiske stoffer

  • Polymerer

  • Oljekjemi

  • Overflateaktive stoffer

  • Reaktive stoffer

  • Tungmetaller og halogener

  • Avfallsanalyse

  • Sikkerhetsdatablad

   og mer…

 • Kurs: Farlig avfall og elektronisk deklarering

  Kurs

  Farlig avfall og elektronisk deklarering

  Det norske regelverket krever at alle bedrifter som produserer mer enn en kilo farlig avfall per år, skal levere avfallet til en autorisert mottaker av farlig avfall.

  I følge Forurensningsloven skal alt farlig og radioaktivt avfall deklareres via nettbasert løsning i avfallsdeklarering.no før det kan sendes til avfallsmottaker.

  Avfallsforskriftens kapittel 11 om farlig avfall og kapittel 16 om radioaktivt avfall beskriver kravene knyttet til levering, håndtering, lagring, deklarering og merking.

  Farlig avfall kan resirkuleres, behandles og gjenvinnes for å produsere energi, eller deponeres. Sikker håndtering og avhending av farlig avfall krever at avfallet blir sortert i de riktige fraksjonene, bruk av rett type emballasje, riktig merking og en godt utfylt deklarasjon. 

  Ved å delta på SAR sitt kurs "farlig avfall og elektronisk deklarering" får du en introduksjon til regelverket rundt farlig avfall og hvordan du skal deklarere avfallet.

  Kurset er ideelt for alle som er involvert i farlig avfall f.eks. HMS-personell, materialkoordinatorer samt lager- og operativt personell. Ingen forkunnskaper er nødvendig, og deltakerne vil motta et kursbevis. Kontakt en av våre kursholdere/miljørådgivere for mer informasjon om kursinnholdet.


  Kurset vil dekke følgende emner:

  • Hva er farlig avfall?

  • Hvordan kan farlig avfall påvirke miljøet?

  • Ny teknologi, behandlingsmetoder og nedstrømsløsninger

  • Lover og forskrifter

  • Grunnleggende avfallskjemi

  • Radioaktivt avfall (LRA)

  • Batterier

  • Smittefarlig avfall

  • Klassifisering og håndtering

  • Emballasje og transport (farlig gods)

  • Elektronisk deklarering

   og mer…